„I středeční kontrolní den nasvědčuje dodržení termínů, ačkoli práce na nové části hráze musely být kvůli neúnosnému podloží skoro na tři měsíce přerušeny. Dělalo se zatím na opěrných zídkách a podobně,“ uvedl pracovník odboru rozvoje města Jiří Hlad. Založení hráze bylo oproti původnímu projektu třeba vyřešit trochu jinak. Kvůli složitému podloží se mírně upravoval i sklon hráze. „Přes větší zdržení byl na žádost zhotovitele ale termín dokončení nakonec posunut jen o dva měsíce,“ doplnil Hlad.

Celá stavba hráze je financovaná z dotace. Rozpočet se blíží dvanácti milionům. Jen výměnu nového osvětlení za staré, které se stavbou zničilo, uhradí město. „V sousedství rybníka jsme při jednom kopání v zemi nechali položit také vodovodní a kanalizační trubky. Je to příprava na akci, která se v Borku bude dělat,“ uvedla místostarostka Marie Hlávková.

„Nová opěrná zeď boční strany rybníka, po níž zčásti vede komunikace, se posouvala směrem dovnitř, a tím vznikl prostor na požadované rozšíření cesty. V úseku podél ní se v rámci samostatné stavby pokládalo potrubí kanalizace a také vodovodu,“ vysvětloval Hlad.

Snaha města získat vedle dotace na hráz ještě peníze na odbahnění rybníka, aby se mohlo plynule pokračovat v rekonstrukci Boreckého, nedošla zatím naplnění. Cesty, které kvůli obstarání peněz Rokycanští už podnikli, jdou přitom do desítek.

„Všechno je ale připraveno. Projekt byl doplněn tak, aby se odstranily připomínky provázející předchozí podání,“ konstatovala Hlávková. Minulý týden podnikla s tajemníkem další cestu kvůli žádosti o peníze na odbahnění. „Ministerstvo nám potvrdilo, že jsme zůstali v zásobníku odsouhlasených akcí, na něž se nedostalo a k nimž by se mělo přihlédnout. To je důležité. Zatím ale ještě nebyl nový program, z něhož bychom peníze mohli žádat, vyhlášen,“ objasnovala místostarostka.

Protože se jedná o Evropské fondy, podléhá schválení operačního programu ministerstva životního prostředí Bruselu. „Raději dokola upřesňujeme a kontrolujeme, co všechno bychom měli mít, aby po vyhlášení programu nebyly problémy a příští rok jsme prostředky mohli čerpat,“ nevzdává se naděje vedení radnice. Vzhledem na způsob likvidace bahna se výše žádosti Rokycan bude pohybovat někde okolo čtyřiceti milionů korun. Po rozboru záplav z roku 2002 je však jasné: Ze strategického hlediska, s ohledem na zachycení vod, je role Boreckého rybníka v celé kaskádě jednou z nejdůležitějších.