Nouzové opatření si v borecké školce, patřící pod MŠ Školní, vyžádal stav objektu. „Pracovnice mateřinky na konci roku oznámily městskému úřadu výskyt červotoče v dřevěném obložení stěn,“ uvedl mluvčí městského úřadu Jan Engler. „Na základě výsledků průzkumu na výskyt dřevokazných hub, hmyzu a plísní jsme po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň školku uzavřeli a pro děti zajistili náhradní prostor v MŠ Čechova,“ uvedla místostarostka Marie Hlávková.

Dřevomorka nebo červotoč, jejichž rozšíření nebylo tak velké, by podle ní opravě stavby nebránily, jenže: „Po okopání vnitřích zdí, které jsou ještě z vepříků, a provedení sond se ukázalo, že příčky nejsou provázané. To je hlavní problém,“ dodala Hlávková. „Navíc trámy nad třídami jsou slabé a prohnuté, podhled stropu zakrývá sádrokarton. Na školce není v dobrém stavu ani střešní krytina. Výměna je plánovaná asi čtyři roky, město už žádalo o dotaci i kraj,“ dodal Engler.

Odborníci se shodli, že budova se navzdory všemu dá opravit. „Nejsou ale nadšeni vidinou, že by se peníze dávaly do vepříkové stavby. Přiklánějí se rovnou i k vybudování nových obvodových zdí s pořádnými základy,“ vysvětlovala místostarostka.

Opravy vnitřků, alternativa, se kterou se původně počítalo, by podle zatímních odhadů vyšly asi na 2,5 milionu korun. Kdyby to bylo i s obvodovými zdmi, projektant předpokládá bez DPH částku asi 3,4 milionu.

„Je tu ale také možnost, že bychom školku i trochu rozšířili. Navíc se při průzkumu přišlo na zazděný prostor obrovského komína, patřícího k peci. Je to hodně metrů, které bychom po vybourání získali. Úplně nová koncepce zařízení by ale bez DPH představovala asi 4,6 milionu korun,“ vyčíslila Hlávková.

Opravovat, přestavovat či zcela bourat a děti umístit v Rokycanech? Rodiče a další zástupci Borku se k variantám 23. února v 15.30 mohou ještě před rozhodnutím zastupitelstva vyjádřit.

„Maminky a tatínkové jsou připraveni školku hájit. Už výhledem, že se opravy prodlouží, byli dost zaskočeni. O zrušení školky a umístění dětí do rokycanských zařízení nechtějí ani slyšet. Jsou šťastni, že jejich ratolesti mohou být v malé školce, vlastně takového rodinného typu,“ informovala ředitelka Eva Blechová.

„Teď je v Borku zapsaných sedmnáct mrňousků, napřesrok by jich mělo přibýt dalších sedm – osm. Rodiče už se chodili ptát,“ uvedla učitelka z odloučeného pracoviště Václava Zemanová. „Společně s dalšími se chystají zasadit o udržení a obnovení školky,“ doplnila.

„Mám v borecké školce syna a dceru a chci každopádně, aby ji mohli navštěvovat i nadále. Stejného názoru jsou také další rodiče,“ sdělila Tereza Kostková. Nejraději bychom, aby školku jen opravili. Dceři jsou čtyři a velmi těžko se vyrovnávala se změnou. V Borku je to něco úplně jiného. Skoro jako doma,“ říká.

„Zjšťovala jsem si, že dost lidí je pro to, aby mateřinka v Borku zůstala, ať už se to uděla tak či tak. Budova sice stojí u silnice, ale patří k ní pěkná zahrada, situovaná na druhou stranu, a příležitostí k vycházkách do přírody je spousta. Kromě toho typ takové domácké školky je v nabídce také potřeba,“ míní Hlávková.