Po čtvrt roce by dneškem měla z Borku zmizet světelná signalizace řídící dopravu v místě. Oddechnou si řidiči i místní. Ti zejména, protože v pátek se završí stavební úpravy, jejichž výsledek pro ně bude znamenat bezpečnější pohyb.

V ulici Pražská, prakticky od mateřské školy až k ulici Na kukačce, byl vybudovaný chodník a zároveň se pracovalo na úpravě křižovatky. „Chodník je vyvedený i do ulice Ke Střelnici, ale před viaduktem, bohužel, končí. Potřebný pozemek se městu nepodařilo odkoupit, je zatím vázaný uskutečněnou optimalizací trati Rokycany Zbiroh, takže nám ho České dráhy nemohly přenechat," vysvětloval vedoucí odboru rozvoje Jiří Hlad. Prací se ujala budějovická firma HABAU. V úseku došlo i k zatrubnění dešťové kanalizace a překládce veřejného osvětlení. Svršek chodníku je z betonové zámkové dlažby.

Osmnáctého července byla podepsaná smlouva o dílo mezi oběma stranami a akce v současnosti už měla být hotová. „Drobné změny a vícepráce se postaraly o posunutí termínu dokončení. Je dohodnutý na pátek 31. října," uvedl stavbyvedoucí firmy Pavel Regner.

Do 31. 10. také platí povolení pro zvláštní užívání a změnu dopravního značení komunikace. „Ve středu už sundáme světelné řízení," slíbil Regner. Se semafory si své užili všichni. Třebaže měly fungovat jen po dobu prací v úseku, často omezovaly řidiče a chodce i v noci. „Máme světla zapnutá čtyřiadvacet hodin, vypínání a opětné zapínání se nevyplácí. Po skončení prací zařízení překrýváme černými pytli a otáčí se mimo vozovku. Stejně tak se při odchodu ze stavby dává na stranu i svislé dopravní značení. Oba pruhy tak potom zůstávají v plné šíři průjezdné," vysvětloval Regner a dodal: „Jenže vtipálci kryt sundavají a semafory obracejí zpět. Řešil jsem už řadu telefonátů o zbytečném omezování provozu. Než pak dojedeme a dáme věc do pořádku, trvá to. Proto nám s tím několikrát pomáhala i městská policie," vysvětloval stavbyvedoucí..