Po více než půlroce prací by si tedy obyvatele Borku měli oddychnout od stavebního ruchu a překážek normálního žití. Spokojeni ale leckteří nejsou.

Zůstávají připomínky bezprostředních sousedů stavby, zaznívající už od počátku dění. „Před zahájením prací jsme se s plány neseznámili a pak už bylo pozdě na námitky,“ postěžovali si. „Ale i kdybychom se seznámili, kdo neumí číst ve výkresech, změny dobře nerozliší. „Pozdě jsme tak přišli na to, že se most (poz.: kvůli troleji) oproti svému předchůdci vyklene výše. S tím souvisí nejeden problém, včetně způsobu napojení mostu na dřívější chodníky,“ uvedli.

„Konkrétně my tu budeme jako v bunkru,“ podotkla Marie Suchanová. „Před domem nám vyrostla zeď a zábradlí, auta budou jezdit skoro v úrovni našeho prvního patra. Z druhé strany kolem trati vyroste zeď. Je dva dvacet vysoká. Kolik sem půjde světla?“ posteskla si. Když zjistili, co je čeká, bouřili se. „Prý jsme ale měli na problémy upozornit dřív. Nevěděla jsem, že plány budou někde vystavené. Postup je postup, ale přesto mě strašně mrzí, že se kvůli problému nikde nedovoláte,“ říká Suchanová.

„Na základě reakcí boreckých občanů jsme svolali kontrolní prohlídku za účasti dodavatelů díla. Ukázala, že stavba je prováděná podle schválené projektové dokumentace,“ sdělil k záležitosti mostu vedoucí odboru dopravy MěÚ Rokycany Jaromír Kalčík. „Kromě toho – v rámci připomínkového řízení před zahájením stavby výhrady nezazněly. Objevily se až po započetí realizace díla,“ dodal.

„Pořád byl čas něco s tím dělat. Jedni rozhodování ale přehazují na druhé,“ zdůraznili Suchanovi. „Představitelé města také slibovali, že stavba se nás příliš nedotkne, a přitom máme strach o statiku domu. Pořád se tu všechno chvěje. Bude nutné ji nechat prověřit,“ poukazují.

Výtky jsme slyšeli i od dalších občanů. Třeba ke sloupu, který zůstal uprostřed chodníku, nebo k výškovému rozdílu mezi zakončením chodníku a okolním terénem. „Umíte si to představit v zimě, když všechno klouže? Kdo se nahoru na chodník dostane?“ podotkla Ludmila Prantnerová. „Už letos, protože to po starém nešlo, jsme si užívali. I ke stojanu s vodou jsme to museli brát oklikou. Teď budeme most obcházet znova?“ ptala se. Připomínky měli i jiní. Hlavně se ale těšili, až přestavba skončí.

„O připomínkách víme a dokončenou stavbu si samozřejmě pozorně prohlédneme. O problémech, které by eventuálně přetrvaly, bude město jednat dál,“ slíbil místostarosta Jaroslav Mráz.