Změn se dočká křižovatka hlavní ulice Svojkovice Rokycany (Pražská) a obytné zóny Na Kukačce. Nedomyšlené drobnosti, které komplikují život místním občanům, o kterých jsme informovali v úterním vydání, se tak dočkají v brzké době nápravy. Potvrdili nám to na Městském úřadě v Rokycanech, kde se podnětem občanů zabývali.

Samotnou stavbu prováděla firma HABAU CZ, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení. Celkové náklady skončily na částce 3 628 tisíc korun (bez DPH). Výsledek ovšem nebyl bez závad. Společnost je nyní v ohrožení smluvní pokutou za nedodržení termínu odstranění závad, které byly uvedeny v předávacím protokolu stavby.

„Do dnešního dne řeší město se zhotovitelem provedení odstranění závad spočívajících v chybně položených asfaltových plochách dotčených komunikací a dále ve zvýšeném nášlapu obrubníků oddělujících obytnou zónu v ulici Na Kukačce. Odstranění závad mělo být původně dokončeno v termínu do 14. dubna letošního roku, což se ale nestalo. Po urgencích města stanovil zhotovitel stavby nový termín, do kdy budou opravy provedeny, a to do 26. dubna. Nebude-li oprava stavby provedena, patrně zajistíme potřebné opravy třetí osobou na náklady zhotovitele," informoval před zmiňovaným datem místostarosta Jan Šašek.

K určité aktivitě firma přistoupila. Informoval nás o tom jeden z občanů. „Přijela firma, vyfrézovala kus asfaltu a následně ho opět zalepila. Nepochopil jsem, co je zrovna na tomhle úseku špatné, když všude okolo bijí do očí nedodělky. Jezdím tam několikrát denně a pokud nechci zničit čepy u auta, musím před odbočením zastavit, což se nelíbí ostatním řidičům. Navíc další dvě cesty jsou nepoužitelné. Na jedné je zákaz vjezdu, druhá je tak úzká, že dvě auta se nevyhnou a tak pokaždé jeden z nás musí vycouvat."

pokračování na str. 2