Více než 110 kamionů denně vyváží výrobky ze čtyř závodů společnosti Borgers na Rokycansku. Další navíc pendlují mezi jednotlivými fabrikami s polotovary. Lidem z Rokycan a dalších obcí, přes které jezdí, by se snad mohlo trochu ulevit. Borgers slibuje snížení dopravní zátěže. Pomoci má stavba nové haly ve Volduchách a soustředění výroby pro jednotlivé automobilky do jediného místa.

Kvůli nedostatku místa teď sváží kamiony všechno vyrobené textilní obložení do aut z fabrik v Rokycanech, Hrádku, Volduchách a Břasích do Štěnovic. Tam se zboží překládá a expeduje do jednotlivých automobilek. Skladovací prostory v závodech na Rokycansku totiž ustoupily výrobě, neboť Borgers v posledních letech výrazně navýšil obrat. Navíc se dělala část autodílu v jednom závodě a dodělávala jinde. To se má změnit. Zboží se bude vyrábět od začátku do konce na jednom místě, takže odpadne pendlování s polotovary.

Borgers už na podzim snížil výrobu o dvacet procent a společnost chce znovu vyvážet přímo z jednotlivých závodů. Odpadnou tak i manipulační jízdy mezi štěnovickým skladem a továrnami.

„Místo kvantitativního růstu se pro příští léta soustředíme především na růst kvalitativní,“ říká jednatel Uwe Hengstermann. K tomuto má přispět i vybudování nové logistické haly u Volduch. „Ve finále tím dojde k optimalizaci počtu kamionů ve všech dotčených destinacích a s ohledem na současně plánované snížení výroby i k jeho postupné redukci,“ slibuje jednatel společnosti Lubor Šabacký.

K nové hale mají přepravci jezdit po samostatné komunikaci s dostatečnou odstavnou kapacitou. Zástupci Borgersu tak předpokládají i zlepšení stávající situace, kdy čekající kamiony blokují silnici ze Svojkovic do Volduch a často komplikují místní provoz. „To by bylo dobře, kdyby tam nestály,“ reaguje svojkovický starosta Petr Mudra. Každé snížení dopravní zátěže by v obci uvítal. „Nejvíc by nám samozřejmě pomohl sjezd z dálnice, na který je připravená studie. Jestli má alespoň částečně pomoci nová hala, budiž, ale o její stavbě nám nikdo nic neřekl. Slyším to poprvé,“ konstatoval Mudra.