Nejstarší zdejší obyvatelce paní Boženě Fürstové poblahopřál starosta František Končel i jeho zástupce Pavel Kořen. Zajímali se o životní příběh jubilantky, kterou na radnici doprovodili ti nejbližší.

Na společné fotografii jsou zleva: Jana Jedličková (matrikářka MěÚ Mýto), Ing. Luboš Koubík (ředitel OSSZ), Rokycany, paní Božena Fürstová, František Končel (starosta), Anna Perlíková (dcera oslavenkyně), Vladimír Perlík (vnuk oslavenkyně), Marie Pěnkavová (dcera oslavenkyně), Pavel Kořen (místostarosta).