„Budou tak reprezentovat Plzeňský kraj v národní konfrontaci,“ zdůrazňuje mluvčí úřadu Adriana Jarošová.

Boží muka s plastikou Krista v Pivovarské ulici patří mezi významné doklady exteriérových památek. Cenná je především plastika Odpočívajícího Krista, která představuje sochařskou práci v nepříliš obvyklém materiálu terakoty neznámého autora pravděpodobně z období poslední čtvrtiny 18. století. Výjimečné je i dochování takové plastiky v exteriéru.

Zděná boží muka s terakotovou sochou Krista bylo nutné podrobit kompletnímu restaurátorskému zásahu. Cílem bylo obnovení podoby díla z roku 1866. Loňské opravy se ujala akademická sochařka Helena Jahodová. Očištěn byl povrch sochy Odpočívajícího Krista, důkladné zpevnění a doplnění částí modelace figury včetně následné retuše. Omítky byly opatřeny nátěry v barevnosti zjištěné průzkumy včetně obnovení staršího dochovaného nápisu a současně byla nad plastikou Krista zhotovena nová kovová stříška před povětrnostními vlivy. Náklady se vyšplhaly na 324 000 Kč, přičemž město získalo od Plzeňského kraje dotaci 150 tisíc Kč.

Kategorii velká obnova bude reprezentovat Jízdárna ve Světcích u Tachova - impozantní budova v pohraničních lesích, kterou nechal na sklonku svého života v letech 1858-1861 vystavět generál Alfréd I. Windischgrätz.

Rekonstrukce Jízdárny Světce je u konce. | Video: Deník/Monika Šavlová

Více informací je na webu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Vyhlášení republikového kola se koná v dubnu na Konferenci sdružení ve Vysokém Mýtě.