„Protože jde o rodáka z Kříší, které jsou součástí našeho úřadu, chtěli jsme tento moment náležitě zvýraznit,“ uvedl starosta Břas Miroslav Kroc. Při slavnostním a působivém aktu nechyběla Waindlichova švagrová Hana Truncová, která přijela z Hořic v Podkrkonoší. Se životem statečného vojáka seznámil přítomné David Cajthaml a Václav Toman za plzeňské letce hovořil o československých pilotech v Anglii.

Waidlich se narodil roku 1918 do nově se tvořící republiky. Posléze se s rodiči přestěhoval do Teplic – Šanova a 16. dubna 1939 opustil naši zem. Evropou prchal na západ, přičemž realizoval zpravodajskou i operativní činnost pro anglického atašé a byl stíhán gestapem. V prosinci 1944 se dostal do Anglie a dobrovolně se hlásil k československé branné moci. Byl přidělen k letectvu, prošel dvouměsíčním výcvikem v Cosfordu a 28. dubna 1945 byl převelen k 311. československé peruti dislokované v Tainü.

Po válce se v hodnosti svobodníka vrátil Waidlich domů a byl propuštěn z armády. Bydlel v Litvínově, oženil se a chtěl žít vlastní, obyčejný život. Jeho minulost se však nelíbila nastupující komunistické moci. Jako nepřítel státu měl být zatčen a souzen v politickém procesu s plukovníkem Jaromírem Nechanským a dalšími vojáky ze Západu. V květnu 1949 si pro něho přišli dva příslušníci Státní tajné bezpečnosti. Při zatýkání se však bránil. Došlo k přestřelce, během níž bývalý letec zemřel. Bylo mu pouhých 31 let…