„Díky dotaci Plzeňského kraje jsme získali pro obnovu aleje na Blatině padesát tisíc korun. Obec přidala 35 tisíc a na opravu studánky s názvem Bolfánka jsme uvolnili přes třicet tisíc,“ vysvětlil starosta Břas Miroslav Kroc.

Po zmíněné Bolfánce došlo na obnovu sousední aleje. Vyřezány byly náletové dřeviny a odborníci ošetřili stromy, které zůstaly jako základ řadu na Blatině. „Krajský příspěvek směřoval právě k arboristické úpravě stávajících dřevin, jež jsou v různém věku a zdravotním stavu,“ dodal Kroc. Následovalo zakořenění patnácti javorů (Acer platanoides), které doplnily stávající „děravou“ alej. Ponecháno bylo přízemní keřové patro, takže prostor nyní působí jako účinný a využívaný biokoridor pro úkryt mnoha živočichů. Na podzim byly keře plné ptactva, které si pochutnávalo na šípkách, hlohu a jiných plodech. Při cestě na Blatinu je často vidět zvěř, která se v aleji ukrývá a během léta chladí. Stromy jsou však užitečné i z jiného důvodu. Zadržují vodu v krajině a přispívají tím ke stabilnímu vodnímu režimu včetně mikroklimatických podmínek. Zároveň bude alej sloužit i jako větrolam uprostřed polí.

Během letošního roku už obec vysadila přes 120 stromů. Nejvíce – přes sto – v areálu rekonstruované ultramarinky v Břasích a naplánována je další výsadba.