Po informacích z jednání výborů nebo komisí rady následují majetkové záležitosti, bezúplatný převod pozemků podél silnice mezi obcí a Plzeňským krajem i odsouhlasení změny hranice mezi Břasy a Osekem.

Účastníci rovněž posoudí spoluúčast obce na projektu Mikroregionu Radnicko, zrušení Správy obecních lesů a v závěru čerpání rozpočtu včetně aktuálních opatření.