Deník na návštěvěZdroj: Deník

Od března je provázela různá protiepidemická opatření. Někomu práci vzala, jinému dala a místo zahraničí si lidé začali více všímat zákoutí České republiky.

Patrné to bylo i v tomhle cípu Rokycanska, kde se stala cílem výletníků zejména Berounka a její okolí.

Starostou obce je Miroslav Kroc, který reagoval na naše dotazy.

Rekultivace skládky Flora byla během na dlouhou trať. Už jste v cíli?

Nejprve se musím vrátit do devadesátých let minulého století. Zprovozněné byly dvě kazety s kapacitou zhruba tři sta tisíc tun odpadu, a to v prostoru bývalého hlubinného dolu. Už roku 2008 jsme ovšem zahájili postupnou rekultivaci a naplno v ní pokračovali v zimě 2019. Skládka byla uzavřena a loni na podzim jsme všechny potřebné úkony dokončili. Čekáme pouze na kolaudaci.

Nadále zde ale bude pro naše občany fungovat sběrný dvůr ke shromažďování vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu.

Další pořádný krajíc jste si ukrojili v ultramarince.

Kdysi tu stálo bezmála dvacet továrních hal, ale od roku 2018 se povedlo areál proměnit ve volnočasové centrum. S in line dráhou, workoutovým i discgolfovým hřištěm, pumptrackem a jinými lákadly. S důrazem na cyklistiku, kdy se tu loni třeba uskutečnily atraktivní závody.

Nezapomínáme tu však ani na životní prostředí. Podařilo se dokončit sanaci dvou nádrží a odkanalizovaly se poslední nemovitosti, od nichž tekla odpadní voda do nádrží. Letos bude v každé nádrži instalovaná fontánka na čeření vody pro ryby. Prostoru určitě prospěly i nově vysázené stromy a keře.

Pozitivně je vnímána oprava bývalé vodárny, u níž byl doplněn nový dřevěný kříž.

Břasy a jejich okolí jsou ideálním startem pro pěší turisty a cyklisty. Co můžete nabídnout jim?

Po třech letech jednání s představiteli Březiny a Bezděkova se povedlo opravit zhruba tři kilometry dlouhou cestu ze Stupna i dolního Stupna na Březinu. K realizaci pomohla dotace Plzeňského kraje. Cesta za bývalou cementárnou bude sloužit jen pro pěší, jezdce na kolech a patnáct majitelů nemovitostí v této oblasti.

Tři roky také trvalo jednání s ministerstvem pro místní rozvoj, které nám poskytlo dotaci k opravě necelého kilometru místní komunikace na Baštu a přes jeden kilometr za statkem na Přívětice. Zde chybí opravit ještě 400 metrů.

Máte pod svými křídly čtyři další obce.

Nové stromy a zeleň přibyly nejen ve zmíněné ultramarince, ale také v zahradě stupenské mateřinky. Sázení dřevin se dále týkalo Blatiny ve Vranovicích a naší snahou je vysadit třicet stromků před budovou základní školy u závor ve Stupně.

Na tamním hřbitově došlo k opravě přední zdi, která byla popraskaná a část se nakláněla na vozovku. Mohutná zeď se dříve dělala bez základů a bez izolace. Nakonec jsme se tedy přiklonili k nové výstavbě. Několik firem se totiž odmítlo pustit do problematické sanace původní zdi s nejasným výsledkem.

V dolním Stupně je nově 320 metrů chodníků. Od poloviny loňského roku jsme čekali na povolení dodělat malou část plynového potrubí. Úřední šiml si dal říci a chodník konečně slouží občanům.

Senioři tráví podzim života ve dvou objektech na okraji Břas.

V obou domech s pečovatelskou službou jsme zajišťovali opravy a modernizace průběžně. Realizovaná byla rekonstrukce dvou bytů, výměna podlahových krytin, topných těles nebo úprava zábradlí.

Významnou a naštěstí bleskovou akcí byla havárie prasklého hlavního vodovodního řadu. Montéři odvedli perfektní práci.