Na zmíněných pozemcích bylo odkryto pravěké osídlení. Rozkládá se na buližníkovém návrší Křemenáč, kterému se ovšem dříve říkalo Hájek. Archeologům už vydalo pazourkové čepelky a keramické střepy z pozdní doby kamenné. Na nejvyšším konci stálo pravěké výšinné sídliště. Další se v době bronzové rozkládalo uprostřed návrší.

Nejznámějším nálezem z lokality je bronzový náramek, patrně ze starší doby železné. „První z pozemků stát obci převedl bezúplatně, protože zde chce pro občany vytvořit odpočinkovou zónu,“ sdělila Jana Rennerová.

„Do budoucna tam počítáme s vytvořením naučné stezky, doplněné vyhlídkou,“ objasnil starosta Jan Špilar. Druhý pozemek je zčásti zastavěný budovou vodojemu. Území odprodal ÚZSVM obci za osmdesát tisíc korun. Výtěžek z prodeje je příjmem do státního rozpočtu.