„Jsem moc rád, že soutěž vzali spoluobčané za své a pomohli s úklidem. Nejen v Břasích, ale také v dalších čtyřech obcích pod naší správou,“ zdůraznil starosta Miroslav Kroc.

Pět hodnotitelů si prohlédlo květinovou výsadbu kolem úřadu, rekultivaci skládky, školní zahrady, aleje, rybníky, hřbitov a důkladně se věnovali volnočasovému areálu Ultramarinka.

Zelená stuha je nejen o péči o životní prostředí a zeleň, ale zahrnuje revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí atd. V rámci Plzeňského kraje bodovaly i další obce z Rokycanska. Nejcennější trofej získal Kařez a Raková obdržela stuhu modrou za spolkový život.

Obecní úřad Kařez
Kařez slaví krajskou Vesnici roku