Po informacích ze zasedání výborů a komisí přijdou na řadu prodeje pozemků (Darová, Kříše) nebo jejich odkoupení (Stupno, Břasy). Následuje čerpání rozpočtu, spoluúčast obce na projektu Mikroregionu Radnicko nebo pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem. Účastníci se dozvědí podrobnosti o sanaci dolů ve Vranovicích i na Baště a závěr patří diskusi.