Hlavní část zalesnění bude realizovaná v Brdech. „Byly kůrovcovou kalamitní vlnou naplno zasaženy v loňském roce. Startovali jsme právě zde na holinách pod vrcholem Kočka v lesní správě Nepomuk, kde je situace nejsložitější. V prostoru je na povrchově narušené plošky vysévána směs semen lesních dřevin s pískem. Na obnovu každého hektaru tak vznikne na dva a půl tisíce takovýchto plošek.,“ uvádí mluvčí Jan Sotona.

Tímto způsobem, a to na 125 hektarech (především kvůli pozůstatkům munice) chce podnik z bezpečnostních důvodů obnovit les modifikovanou metodou síjí, kterou vyvinul ve spolupráci s vědci z výzkumného ústavu v Opočně. „Jde o směsi semen javoru klenu a mléče, břízy, lípy, habru s borovicí a smrkem. Zkoušíme různé složení i časování síjí“ dodává Sotona. Dalších 375 hektarů zalesní v Brdech klasickou výsadbou.

Ze šesti lokalit ve správě Vojenských lesů a statků má obnova Brd prioritu. Celkově státní podnik plánuje v roce 2022 obnovit 1700 hektarů lesů. Využije k tomu 8,3 milionu sazenic z produkce vlastních lesních školek. Dvě třetiny budou tvořit listnaté dřeviny, především buky a duby. Smrk, který je například v brdských lesích stále dominantní dřevinou, bude zastoupen jen 18 procenty.

Tachovská výsadba

Desetitisíce nových stromů zasadila do svých lesů také města Stříbro a Kladruby. V převážné většině se jedná o zalesnění ploch po kůrovcové kalamitě.

Lesy města Stříbra takto vysadily ve druhé polovině loňského roku 100 tisíc nových stromů. Převažuje borovice, a to v počtu 55 tisíc sazenic. Ve stříbrských městských lesích dále roste také 20 tisíc nových smrků, 10 tisíc buků a šest tisíc modřínů.

Také společnost Kladrubské lesy zalesňuje převážně borovicovými stromy. Za roky 2020 a 2021 vysadili pracovníci Kladrubských lesů 145 tisíc nových sazenic. Kromě borovice, která tvoří dominantní porost v lesích města, to pak byly také listnaté stromy.

Podle zprávy, kterou zveřejnily Lesy České republiky, bude od roku 2022 do roku 2026 nově zalesněno každý rok až 15 tisíc hektarů. Počet nových sazenic, které vysazují pracovníci státních lesů, se ročně pohybuje v desítkách milionů stromů. Například za rok 2020 to byly 74 miliony sazenic, loni pak 85 milionů. Ve středních polohách převažují mezi novými stromy buk, borovice, javor, lípa, olše, modřín a jedle. Ve vyšších a chladnějších polohách dominuje smrk.