Podle společného návrhu ministerstva obrany a obcí by v něm mělo přibýt také kolem 50 kilometrů nových cyklotras i další kilometry stezek pro pěší. Lidé, kteří mají nejzachovalejší přírodu ve středu Čech rádi, se ale obávají nepořádku po turistech a neukázněných motoristů.

Podle místostarosty Strašic Františka Nerada by bylo třeba, pokud k porušování zákonů skutečně dojde, některé v budoucnu zpřístupněné lokality znovu pro veřejnost uzavřít. „Speciálně Padrť je jako Evropsky významná lokalita riziková. Pokud tam lidé budou dělat nepořádek, měl by se přístup k ní bez milosti znovu zakázat,“ řekl Nerad.

„Další zpřístupnění bude přínos, zvlášť, pokud se podaří uskutečnit oficiální přístup k Padrťským rybníkům. Zajímalo by mě ale, jak armáda ohlídá, aby v Brdech nebyl nepořádek a aby tam nejezdily motorky a čtyřkolky. Je vojenská policie dost vybavená, aby je dokázala postihnout?“ přemýšlel Radek Tomáš.

„To je na lidech. Upozorníme je na to, že procházejí jedním z nejhezčích míst. Zpřístupněné lokality pravděpodobně vybavíme nádobami na odpad,“ řekl zástupce přednosty újezdního úřadu Libor Benda.

Podle paragrafů ale hrozí přestupcům minimálně několikatisícové sankce. Například vstup na nezpřístupněné plochy bez povolení jim může z kapsy vytáhnout až čtyři tisíce korun.

Přestupku by se dopustil i ten, kdo se vypraví na zříceninu hradu Valdek. Na neukázněné turisty tam ale číhá větší nebezpečí. „Kvůli jeho stavebnímu stavu tam hrozí úraz,“ varoval Benda.

Nově navržené plochy a trasy budou podle něj řádně vyznačeny. „Trasy vyznačí Klub českých turistů, armáda je po pyrotechnickém průzkumu označí do tří metrů na každou stranu stezek,“ sdělil Benda.

Společný návrh starostů a armády už zobrazuje mapa, vystavená na webu www.vojujezd–brdy.cz nebo na stránkách www.army.cz. Podle návrhu protne další cyklotrasa např. Záborčí u Mirošova nebo pasáž mezi Dolní Kvaní a Strašicemi. Na turisticky atraktivní Padrť zavede turisty trasa Teslíny – Trokavec. Další trasy jsou navrženy z Bukové do Teslín, mezi Vranovicemi a Bukovou, Horním Lázem a Nepomukem a Dolním Lázem a Obecnicí.Především na severním okraji újezdu jsou navrženy další stezky – tentokrát pouze pro pěší.

Vojenský prostor v Brdech byl od roku 1946 až do roku 2005 veřejnosti nepřístupný. Roku 2004 byly výnosem přednosty újezdního úřadu zpřístupněny cesty mezi Lázem a Nepomukem na jihu újezdu. Loni v dubnu bylo pro veřejnost otevřeno území na okrajích Brd o rozloze 37 kilometrů čtverečních a 36 km turistických stezek a cyklostezek.

K dalšímu zpřístupnění by mohlo dojít v jarních či letních měsících letošního roku. Podmínkou je dokončení pyrotechnického průzkumu.