Ve srovnání se sezonou 2020/2021, kdy kalamita v lokalitách VLS ČR kulminovala, snížil státní podnik tzv. kalamitní základ, což je objem kůrovcového dříví vytěženého od srpna daného roku až do počátku rojení následujícího roku, na pouhá čtyři procenta. Pokud jde o aktuální období, podařilo se lesákům meziročně snížit počet kůrovcových ohnisek na polovinu a proti sezoně 2020/2021 o tři čtvrtiny. „Čísla znamenají, že největší lesní kalamita v novodobých dějinách, jež pustošila porosty střední Evropy ve druhé polovině minulé dekády, u Vojenských lesů fakticky skončila. Objemy kůrovcových těžeb byly v loňském roce u podniku v objemech, které téměř odpovídají normálu. I nadále však budeme bedlivě sledovat počasí, především v nadcházejících jarních měsících, a vyhodnocovat rizika,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

Jestliže v roce 2019 státní podnik vytěžil 425 tisíc kubíků kůrovcového dříví a ještě v roce 2020 393 tisíc kubíků, vloni šlo o necelých 50 tisíc kubíků. Podnik také úspěšně zvládá zalesnění holin po kalamitě, poškozené lesy jsou v zásadě obratem obnovovány novou výsadbou, síjemi i přirozenou obnovou. Do obnovy vojenských lesů po kalamitě VLS investovaly stovky milionů korun a vysázely v posledních osmi letech přes 100 milionů sazenic.

Kolem Padrťských rybníků vzniklo jedenáct nových tůní
Kolem Padrťských rybníků vzniklo jedenáct nových tůní

„Nyní se soustředíme především na výchovné zásahy v mladých lesních porostech. Prořezávky a probírky budou hlavním úkolem následujících let, a jejich správné provedení určí budoucí dřevinnou skladbu porostů. Budeme usilovat o druhově, věkově u výškově pestré lesy, které budou lépe odolávat vlivům klimatické změny i dalších případných kalamitních situací,“ uvedl vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka.