Unikátní projekt odborníci představili v Kolvíně za Skořicemi na jihu Rokycanska. „Je tu různorodá škála dřevin a chceme, aby to tak vypadalo i jinde,“ zdůraznil šéf hořovické divize VLS David Novotný. Úvodní fázi spustil státní podnik v těchto dnech. S partnery z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Saskými státními lesy.

Za podpory dotace EU ve výši 73 milionů korun a ve vybraných lokalitách pahorkatiny. Ovšem není to celková částka, protože VLS počítají s celkovými náklady přes 120 milionů pro rychlejší přechod od klasického holosečného hospodaření k metodám, které jsou přírodě výrazně bližší a šetrnější. Místo rozsáhlých ploch monokultur se zde objeví bohatě strukturované lesy pestrého druhového i věkového složení. „A místo holosečných těžeb promyšlené podrostní způsoby hospodaření, kdy lesníci citlivými zásahy podpoří vnitřní dynamiku porostů a dají prostor nové generaci lesa se zachováním mikroklimatu mateřského porostu,“ doplnil mluvčí podniku Jan Sotona.

Pestrobarevný průvod vyrazil v sobotu dopoledne na náročný okruh vesnicí
FOTO, VIDEO: Hůrecký masopust mají pod palcem ochotníci

Základem pro změnu hospodaření bude inventarizace lesů, které jsou dnes až z osmdesáti procent smrkové. Chybět nebude ani retence a revitalizace vybraných pramenišť pro zlepšení vodní bilance na celém území o rozloze 22 600 hektarů. „Zásadním procesem, bez kterého nelze pomýšlet na úspěch zavádění metod lesnického hospodaření, je promyšlené a důsledně prováděné snižování stavů spárkaté zvěře. Bez toho není přirozená obnova širokého spektra stanovištně vhodných dřevin myslitelná,“ vysvětlil Jiří Novák z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně.

Změna na věkově a druhově pestré porosty, které umí mnohem lépe odolávat klimatickým změnám, je během na dlouhou trať. Na tváři Brd se bude projevovat postupně, v řádu desetiletí. První změny však pozorní návštěvníci budou moci sledovat na vybraných lokalitách už v následujících letech. Jde o demonstrační plochy, kde už VLS zahájily, nebo v nejbližší době spustí, obnovu porostů zušlechtěním. V pilotní fázi bude takových prostor minimálně deset, každá s rozlohou kolem 50 hektarů.