O investicích i společenském životě jsme hovořili se starostou Radkem Aubrechtem i jeho zástupcem Radkem Dardou.

Březina je díky poloze atraktivním místem pro život. Dokážete ale žadatele o pozemky uspokojit?

Je to běh na dlouhou trať. Územní plán jsme schvalovali před deseti a oprašovali před třemi lety. S tím, že v severní lokalitě obce je šest vhodných pozemků a nyní tu byl zkolaudovaný vodovodní i kanalizační řad. Dva domy jsou dokončené, jeden se staví, takže určitě se rozrosteme.

Pokud ale jde o zmíněnou kanalizaci, je v obci jednotná. Znamená to, že nové objekty musí být vybavené vlastní čističkou.

Souhlasíte s tvrzením, že rok 2020 nebyl investičním akcím vůbec nakloněný?

Složité období příkazů a zákazů jsme přežili bez viditelných šrámů. Kromě dění v prostoru Březina – sever je dokončena přeložka frekventované cyklostezky kolem cementárny do dolního Stupna. Kraj nás podpořil třemi a půl miliony, obec ze své kasy dodala 2,4 milionu a podíleli se i sousedé z Břas nebo Bezděkova.

Letos je to o něco veselejší?

Nové veřejné osvětlení bude součástí výstavby domů. A starousedlíci mohou počítat s mohutnou opravou místních komunikací. Předcházela tomu revize kanalizace, abychom nekopali do země několikrát za sebou..

Došlo po smutné zimě k oživení společných setkání?

Povedl se dětský den a v létě nohejbalový turnaj trojic. Jeden ze srpnových víkendů měl přívlastek pouťový včetně taneční zábavy. Z dění v areálu pod Salonem jsme měli zkrátka radost a poděkovat musíme v této souvislosti členům spolku Březina 2003, s nimiž většinu pořadů organizujeme.

Dopravní obslužnost Březiny považujete za dostačující?

Určitě, neboť jsme průjezdní obcí na trase Rokycany – Břasy nebo Rokycany – Radnice. Autobusové linky tu fungují nejen v pracovních dnech, ale také o víkendech.

Myslíte na starší občany?

Dříve narození zasluhují naši úctu. Seniorům popřejeme a těm nad osmdesát let předáváme dárkové balíčky.