Akutním nedostatkem pitné vody se potýkají obyvatelé Březiny. Ani po dvou týdnech od jejího úbytku není situace lepší. Stále jí není dostatek. Důvodem je napouštění bazénů a celkové plýtvání. Představitelé důrazně žádají občany, aby šetřili.
„Vše začalo před dvěma týdny, kdy byla ta velká horka. Občané začali napouštět bazény a strhli vodojem. Ten má zásobník na sto padesát kubíků a ty jsou pryč," vysvětlil starosta Březiny Radek Aubrecht. „Stále problém není vyřešený. Vodojem se prozatím nenaplnil. Proto jsme na našich webových stránkách upozornili, aby lidé zacházeli s pitnou vodou z veřejného vodovodu hospodárně," konstatoval. „Dle podmínek vyplývajících ze smlouvy mezi koncovým odběratelem a obcí Březina je výslovně zakázané používat vodu pro zalévání, plnění bazénů nebo pro technologické účely," uzavřel Aubrecht.
Zatím asi nejextrémněji varovali před napouštěním bazénů z obecního vodovodu ve Volduchách. Starosta Michal Černý se před nedávnem svěřil Deníku: „V obci platí zákaz zalévání travních porostů a zahrad, napouštění bazénů a jiné bezdůvodné plýtvání pitnou vodou z obecního vodovodu. Pokud nedojde k výraznému poklesu spotřeby, bude provozovatel v nočních hodinách přerušovat dodávku vody do obce, což může způsobovat kolísání tlaku, zakalení vody a zanášení domácích spotřebičů." Právě podle provozovatele vodovodu smlouva stanoví limity v odběru i způsobu použití vody. Při vyúčtování vodného pak bude nadlimitní spotřeba, která je pochopitelně poměrně snadno zjistitelná, zpoplatněná až dvojnásobnou sazbou.
Stejné varování dostali zhruba před týdnem i obyvatelé Oseka a Vitinky. Ti totiž mají s Voldušskými společného provozovatele. I tam hrozí za plýtvání podle místních dokonce odpojení vody. „Nechápu, že někdo prostě napouští bazény z veřejného zdroje. My jsme to řešili dešťovou vodou, ta je přeci zadarmo. Trvá to sice déle, ale nepřijde půlka obce o vodu," svěřil se obyvatel Oseka.