Představitelé měst a obcí z jihu Rokycanska bojovali v Příbrami za svá práva při uvažovaném zrušení Vojenského újezdu Brdy. Čtvrteční jednání zástupců Středočeského a Plzeňského kraje vyústilo ve společné prohlášení hejtmanů a starostů, z něhož vyjímáme:

„Hejtmani vyzývají vládu, aby jasně deklarovala, jak hodlá dále postupovat v této záležitosti a přijala k tomu usnesení. Vláda by ve svém usnesení měla také jasně říci, jak zajistí bezpečnost daného území, zejména pak likvidaci ekologické zátěže, pyrotechnický průzkum a odstranění nebezpečné munice. Zároveň budou oba kraje usilovat o vyhlášení tohoto území za chráněnou krajinnou oblast. Veškeré další detaily spojené s případným převzetím Vojenského újezdu Brdy budou kraje řešit až po konkrétním a závazném stanovisku vlády.“

Sousedé ze středních Čech ovšem netajili, že by se v budoucnu o rozsáhlý prostor chtěli starat. „Jenže nemá to logiku ze správního ani historického hlediska. My samozřejmě usilujeme o navrácení našeho majetku a území,“ podotkl mirošovský starosta Vlastimil Sýkora.