„Nová budova je prostor, který ohromí svou velikostí a rozlehlostí. Studentům i vyučujícím nabízí nebývalé pohodlí a moderní vymoženosti pro výuku s interaktivními prvky, společné i individuální studovny. Myslelo se i na příjemné prostředí, a tak tu máme několik květinových stěn,“ vyjmenovává děkan Lékařské fakulty v Plzni Jindřich Fínek konkrétní výhody nového kampusu. „Dnes poprvé také studenti otestují plnou zátěž naší nové menzy. Ta je propojená s kavárnou, kde se mohou studenti, zaměstnanci i návštěvy kdykoli během dne občerstvit dobrou kávou nebo lehkou svačinou,“ řekl při pondělním spuštění ostrého provozu.

Stavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015-2016 byla dostavěna posluchárna. Stavbu druhé etapy kampusu fakulta zahájila v roce 2019, nová budova byla zkolaudována v červnu 2022. Do této budovy se během léta přesunuly zbylé ústavy, děkanát, veškerá podpůrná pracoviště fakulty, knihovna a vznikla i nová menza. Jedinou výjimkou zůstal Ústav tělesné výchovy, který stále sídlí v prostorách studentských kolejí v Bolevecké ulici. V kampusu je počítáno s místem pro výstavbu sportovní haly, kam by se tento ústav případně přestěhoval. To je však otázkou vzdálenější budoucnosti.

Zleva biskup plzeňský Tomáš Holub, ředitelka filharmonie Lenka Kavalová, japonský velvyslanec Hideo Suzuki a šéfdirigent orchestru Chuhei Iwasaki.
Plzeňská filharmonie představila novou nahrávku Japonsko-české inspirace

Druhá etapa stavby stála celkem 1,84 miliardy korun. Jedna miliarda korun byla financována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přes 600 milionů korun z vlastních zdrojů univerzity a fakulty a zbylá část ze státního rozpočtu ČR. Nová budova je vybavena špičkovými technologiemi, například simulačním centrem, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. Velkou výhodou je umístění nového kampusu v těsném sousedství fakultní nemocnice, kam studenti docházejí na praktickou výuku.

Lékařská fakulta v Plzni přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní lékařství v českých programech, v anglických programech pak kolem 90 na všeobecné lékařství a 10 na zubní lékařství. Celkově zde ve všech ročnících studuje více než 2000 budoucích lékařů a také na 200 studentů v postgraduálních programech.