Jak z řad legionářů, tak na straně Rakouska-Uherska. K iniciativě Československé obce legionářské se připojila také obec Bušovice a uctila památku všech padlých a zejména rodáka Vojtěcha Holuba, který bojoval v legiích, byl těžce raněn a ještě týž den zraněním podlehl ve věku 29 let. Pohřben byl v Tarnopolu.

V podvečer zástupce legionářské obce Jaroslav Kulhánek zapálil symbolickou svíčku za padlé. Poté starosta obce Luboš Pták za účasti místních hasičů a občanů Bušovic položil věnec k pomníku padlých v 1. světové válce a uctil s přítomnými minutou ticha jejich památku. S projevem vystoupil též zástupce Sdružení válečných veteránů Jindřich Šperl.

Součástí pietního aktu byl telemost přímo z bitevních polí u Zborova, který zprostředkoval bratr Pražák ze Všenic a slíbil dovézt prsť z bojiště k bušovickému pomníku.

Dodejme, že obdobný pietní akt uspořádali i v Rokycanech, a to u pomníku poblíž nádraží.