close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě Rok 2020 byl kvůli výrazným omezením života dosud nepoznanou prověrkou. Platí to i pro chod vaší obce?
Kvůli záměru vybudovat vodovod jsme se v zastupitelstvu dohodli na maximálním šetření. Přesto se podařilo opravit fasádu Bušovické hospody a s využitím dotace rekonstruovat rybník v centru Střapole. Právě zde a také v Bušovicích jsme se věnovali i obnově historických cest, zejména k řece Berounce.

Kromě zmíněného vodovodu máte letos v plánu další významnější investice?
Sídlíme v Domě služeb, na němž se podepsal zub času. Přitom je tu ordinace lékaře, kadeřnice a zázemí zde má i jedna z firem. Podařilo se opravit střechu, zateplit objekt a ještě bychom chtěli změnit vytápění z akumulačního na instalaci tepelného čerpadla. U sousedů ve Střapoli jsme pak opravili strop a podlahu ve společenském zařízení obce.

Jak to v Bušovicích a jejich satelitech vypadá s veřejnou dopravou a jinými službami?
Dohromady nás tu žije kolem šesti set a mám za to, že cestující hromadnou přepravou na tom nejsou špatně. Lepší je spojení s krajskou metropolí, neboť Sedleckem i Střapolí projíždí lokálka z Plzně do Radnic. Bušovičtí využívají spíše autobusy nového dopravce. Městské spoje z Plzně sem jezdí pouze o víkendových nocích. O něco horší je to se spojením do Rokycan, kde frekvence linek není taková. Spoluobčané v Sedlecku a Střapoli si doma nenakoupí. Obchod je otevřený jen v Bušovicích, i když mám pocit, že by mohl fungovat lépe.