Přišlo přes sedmdesát občanů. Ředitel Osecké zemědělské, a. s., Jaroslav Šíma je seznámil s plány na stavbu nové dojírny a porodny. Rozšíření současného areálu, kde je asi 150 krav, o dalších zhruba 460 kusů dobytka v nové stáji však u místních vzbudilo obavy.

Mají strach hlavně o vodu. Do Šímy se opřelo asi devět aktivních diskutérů a sousedé jim výrazně přikyvovali. Obávají se, že by zemědělci stáhli prameny spodní vody, že rozjezdí hnůj, že bude ve vsi více much, zápachu, větší množství projíždějících traktorů nebo aby hnojiště neznečistilo vodu.

„Mám pocit, že jsem jim vysvětlil dostatečně, že se ničeho bát nemusí. Doprava přes Bušovice by se naopak snížila. Osmdesát šest procent dopravy by obec minulo. Chceme směnit s pozemkovým úřadem polní cestu, opravit ji a jezdit mimo Bušovice. Máme studie vlivu na životní prostředí EIA. O vodu se Bušovičtí bojí zbytečně, i to ostatní je zbytečné,“ míní Šíma. Přesto Bušovičtí trvají na svém názoru.

„Jestli někdo trvá na tom, že voda neteče po spádnici, tak by si to asi nenechal vysvětlit od nikoho. Bohužel těch devět lidí asi nepřesvědčí ani to, že by po modernizaci a rozšíření kravína zasahovalo ochranné pásmo do okraje obce v ještě menší míře, než teď. Kapacita současného kravína je totiž 450 krav, i když je jich tam teď méně. Kdybychom ho naplnili, byly by na tom Bušovice paradoxně hůř, než když postavíme další kravín dál od obce. Celkem by tam bylo asi 600 krav včetně telat, ale byly by hlavně ve vzdálenějších prostorách,“ vysvětluje Šíma.

Stavební povolení zemědělců je podmíněné souhlasem zastupitelstva Bušovic, které se sejde v pondělí. „Svolali jsme nejprve informativní schůzi s občany právě proto, abychom zjistili, jaký je názor veřejnosti. A lidé jsou vehementně proti. Samozřejmě nemohu vědět dopředu, jak to dopadne. Ale dá se předpokládat, že se budeme řídit stanoviskem občanů a odhlasujeme, že to nechceme,“ říká starosta Luboš Pták.