Rekonstrukce „vily u nemocnice," jak Rokycanští říkají domu č. 591 ve Voldušské ulici, se blíží ke konci.

Proto se stále častěji ozývají dotazy a dokonce panují obavy, kdo v těchto bytech bude bydlet. Tuto otázku částečně zodpovědělo na svém květnovém jednání zastupitelstvo města, když schválilo Opatření orgánů města číslo 4/2015 „Pravidla pro přidělování vstupních bytů číslo 1 9 v ulici Voldušská 591, Rokycany." Tato pravidla zahrnují dotační podmínky pro výběr žadatelů o vstupní byty a doplňují je kritérii, které stanovilo město. Vstupním bytem se dle dotačních podmínek rozumí podporovaný byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, kterou se snaží aktivně řešit. Nemusí jít jen o osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, ale mohou to být i matky samoživitelky nebo mladé rodiny, které kvůli nepříznivé sociální situaci nedosáhnou na získání běžného nájemního bytu a jejichž příjmy nepřesáhnou 0,6 1,2 násobek (podle počtu rodinných příslušníků) průměrné měsíční mzdy (pro rok 2015 činí 25 078 Kč). Město doplnilo tyto další podmínky pro získání nájmu vstupního bytu:

žadatel musí bydlet či pracovat v Rokycanech a pokud má vůči městu dluhy, musí je splácet. Nájemní smlouva ve vstupním bytu je uzavírána na 1 rok s možností prodloužení o 1 rok navíc. Po celou dobu nájmu je nezbytná spolupráce nájemce (nebo celé rodiny) se sociální službou, která pomáhá těmto osobám řešit jednotlivé životní problémy. Jedná se např. o pomoc při získání zaměstnání, v otázce financování domácnosti, při obnově narušených rodinných vztahů či při péči o dítě. Hlavní myšlenkou a vlastně i cílem vzniku vstupních bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci tak, aby po maximálně dvouletém období byly schopny získat a udržet si běžný nájemní byt.

Vstupní byty rozhodně nejsou určeny osobám, které jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo dlouhodobými příjemci dávek hmotné nouze a po celou tuto dobu neprokázaly žádnou snahu svoji sociální situaci změnit vlastním přičiněním. Vstupní byty však nejsou určeny ani osobám ve starobním či invalidním důchodu.

Celé znění „Pravidel" je zveřejněno na webových stránkách města. Žádosti jsou pro zájemce dostupné na sociálním a zdravotním odboru Městského úřadu v Rokycanech nebo ke stažení na stránkách města pod odkazy městský úřad, sociální a zdravotní odbor formuláře.

Více informací lze získat na telefonních číslech 371 706 264 nebo 371 706 262.

V domě je zrekonstruováno celkem sedmnáct bytů. Výše uvedená pravidla se týkají pouze bytů č. 1 až 9. Ve zbývajících osmi bytech bude pravděpodobně zachován režim nájmů dle Zásad hospodaření s bytovým fondem. Přesné podmínky však schválí zastupitelstvo až koncem června. Uvažuje se také o zřízení funkce domovníka, který by zajišťoval pořádek pro tento dům a jeho okolí.