Předal zde pamětní medaili ČLK Marii Přibíkové. Dámě, která svůj profesní život zasvětila komplexu nad městem. „Nastupovala do tehdejšího OÚNZ po ukončení lékařské fakulty. A vydržela až do důchodového věku, když byla dlouhá léta primářkou dětského oddělení. Její vztah k malým a dospívajícím pacientům byl vždy nadstandardní, výjimečný a patří jí náš obdiv,“ zdůraznil šéf sdružení.

Dodejme, že Marie Přibíková nadále v nemocnici působí a obětavě vypomáhá v rámci svých služeb.