Po rekonstrukci tu najde zázemí družina Základní školy Jižní předměstí s kapacitou 180 dětí. „Návrh obsahuje čtyři místnosti pro mimoškolní vyučování. Současně s blokem šaten, sociálním zařízením a samostatnou místností pro vychovatelky,“ zdůrazňuje mluvčí úřadu Adriana Jarošová. Místnosti pro družinu nebudou klasickou učebnou. Mají obsahovat odpočinkové prostory i plochy pro individuální aktivitu dětí. Bude zde rovněž umístěna učebna BESIP v návaznosti na venkovní dopravní hřiště.

Stávající autoopravna a dílny budou demolované a nahrazené nově koncipovanou přístavbou. Součástí návrhu jsou další dílčí přístavby pavlačí a přeložky některých původních venkovních napojení objektu na veřejné inženýrské sítě. Součástí budou nové sadové úpravy a zpevněné plochy, chodníky nebo oplocení.

Za leden přijali v rokycanské záchranné stanici přes dvacet zvířecích pacientů.
Rokycanští ve své stanici zachránili v lednu devět živočichů

Na severní straně je dopravní hřiště. Není v současné době nijak oddělené od úpravy objektu a zůstane zachované.

Rozpočet zní na 63,5 milionu korun s tím, že investice by měla startovat s vydaným územním a stavebním povolením. Realizace se však předpokládá až po získání dotace.