Jak se čápi černí zabydlují?

Nejprve si obhlédnou své loňské hnízdo a zjistí, zda ho mohou opět využít.

Pokud ho vyhodnotí jako bezpečné, zabydlí se, aby tu znovu vyvedli čápata. Pokud ne, postaví si ve zdejších lesích hnízdo nové.

A jak je to s množstvím čápů černých v ČR?

To se brzy dozvíme. Aktuálně totiž probíhá jejich sčítání po 10 letech. Pomoci s ním můžete i vy. Stačí pozorování zadat do aplikace Biolog https://biolog.nature.cz.