V Příkosicích mají ti nejmenší sraz v devatenáct hodin a ve dvacet projde obcí lampionový průvod. Starší se po tříleté přestávce sejdou
u kiosku. K posezení jim bude hrát Netopýr band. Skalní příznivci čarodějnic hodlají
hlídat máj u ohně a nejvytrvalejší se ráno v šest pustí do fotbalového zápasu.
V Hrádku podobný ruch organizačně zajišťují májovníci, hasiči a členové Pionýra. Děje se tak s podporou města v pondělí. Na prostranství před zbrojnicí bude rušno od 17 hodin. Nejprve je na řadě zdobení a vztyčování máje. V 17.30 začíná zápis na čarodějnický rej. Ten, a zároveň soutěž o titul Kanimůra 2012, odstartuje 18. hodina. Mezičas mohou děti strávit u táboráku opékáním uzenin. Dospělí pak dostanou příležitost pokračovat v předmájovém rozjímání v sousední restauraci Beton při kytaře.

Na ´májku´ se podle našich informací chystají i v Dobřívě či Štítově a dalších místech. Mnoho soukromých akcí připravují i spřátelené party napříč okresem.
Hasiči budou v pohotovosti. Mluvčí HZS Plzeňského kraje Pavla Jakoubková upozorňje: „Každé pálení ohňů, tedy i ´čarodějnických´, je povinností předem ohlásit územně příslušnému sboru." Velké opatrnosti je třeba dbát také při vztyčování ověnčených májí a zejména pak v případě jejich záškodnického kácení. Ve Volduchách si před pár lety mezivesnické pošťuchování vyžádalo daň nejvyšší – lidský život.