Od deseti do patnácti hodin byla dodávka pitné vody přerušena v ulicích Horákově, Wünschově, Pivovarské, K řece a Františka Kotyzy. Nouzové zásobení tentokrát zajištěné nebylo.