Konkrétně v ulicích Alešova, Litohlavská, Madlonova, Třebízského, Sedláčkova, U Plynárny, Na Kameni a Klostermannova. Nouzové zásobení nebude zajištěno.