Pokácení stromo-vých velikánů před rokycanskou farou rozesmutnilo spou-stu lidí. Zeptali jsme se proto na důvod a také záměr dalšího kácení na území města.

„Lidé si celkově neuvědomují, že i když stromy vídají v centru, často se nevyskytují na pozemku patřícím města. Ani v tomto případě nebylo tím, kdo se k porážení odhodlal," uvedla za městský úřad Eva Praumová.

Kácení u fary

Důvodem, proč v tomto případě odbor životního prostředí kácení schválil, byl faktor bezpečnosti. „Větve stromů zasahovaly do cesty a hrozil i jejich pád," sdělila Praumová. Jednalo se o jeden vysoký smrk a dvě urostlé douglasky tisolisté (s obvody kmene změřenými ve výšce 130 cm nad zemí na 141, 157 a 188 centimetrů).

Lidé a sdružení

Protože občané města mají zájem se k dalšímu kácení vyjadřovat, i na jeho plán jsme se zeptali. Jednotlivci se ale stejně účastníky řízení stát nemohou, to přísluší jen občanskému sdružení. Někteří to už zjistili, když na různé strany, včetně redakce, telefonovali a posílali e-maily v souvislosti s úpravou plochy kolem Rakováčku. Protestovali kvůli kácení zdravých smrků v lokalitě. Stejně už bylo ale pozdě.

Vnitroblok

Naproti tomu ustanovení, že kvůli účasti ve správním řízení, tedy aby mohli záchranu stromů iniciovat, musí být členy nějakého občanského sdružení (utvořit ho či do už existujícího vstoupit), využili. další. Udělala tak třeba parta lidí bojujících za záchranu jasanu ve vnitrobloku mezi ulicemi Josefa Růžičky a Čapkova. Ve výšce 130 centimetrů je jeho obvod 280 centimetrů. Už v anketě Strom roku oslovil listnáč porotu do té míry, že ho na základě doprovodného příběhu zařadila mezi stromy hrdiny. Rokycanský jasan se tam dostal proto, že dlouho odolával městské zástavbě. Za strom bojující usku- pení občanů si dalo název Vnitroblok a snažilo se od města vykoupit pozemek, na němž jasan stojí, jelikož strom má jít z rozhodnutí majitele k zemi. „Jasan je třeba odstranit z bezpečnostních důvodů. Rozhodnutí ke kácení bylo vydané už v srpnu," za město k záležitosti informovala Eva Praumová. Sdružení ví, že strom není v ideálním stavu, ale jeho členové navrhují městu variantu léčení svého zeleného kamaráda, jehož stáří se odhaduje na hodně přes sto let. Projevili také zájem následně se o něj starat. Celkově také chtějí, aby město před kácením a novou výsadbou upřednostnilo péči o záchranu zeleně

Odsouzené stromy

Pokud jde o další připravované kácení stromů, v případě těch, kde obvod ve sledované výšce 130 centimetrů přesahuje 80 cm, město uvažuje o poražení čtyř javorů nacházejících se v Barákově ulici. Její rekonstrukci Rokycany v současnosti připravují. Kácení doporučil podle sdělení Vladimíry Hupákové odborník arborista, když prováděl inventarizaci stromů v lokalitě. Javory v jednom případě klen a třikrát mléč rostou v zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací. V případě nejmohutnějšího z uvedené čtveřice klenu je důvodem pro jeho odstranění tlakové větvení. U dalšího, o něco útlejšího mléče s inventárním označením B 10, se v kmeni vyskytuje dutina a byl zaznamenaný i hnilobný výtok. Třetí (B 20) velmi silně pro- sychá a poslední velikán (B 25) prosychá viditelně na vrcholu koruny a navíc konkuruje nové výsadbě (javoru B 26).

Jiráskova a Soukenická

Stromy v Rokycanech také padnou kvůli rekonstrukci ulice Jiráskova či Soukenic-ká. Povolení jsou vydaná. Termín ale ještě známý není. K dnešku také platí, že v případech některých dalších žádostí o povolení kácení dřevin správní řízení dosud probíhá. Město čeká na rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Jde třeba o modřín v ulici Pod Čilinou či dvě vrby jívy, o jejichž odstranění požádal správce kanalizace, protože rostou téměř v trase vedení.