Jedenatřicátý prosinec roku 2014 nebyl pro mnohé jen symbolem a přepsáním letopočtu, ale také závěrečným pracovním dnem. Množství smluv, a jejich konec, se váže právě k tomuto datu. Mnohým tak přibyla do nového roku jedna starost navíc, a to najít si zaměstnání. Ostatně pohled do čekárny Úřadu práce v Rokycanech tomu na začátku týdnu odpovídal. Byla plná.

Na situaci v prvních dnech roku jsme se včera ptali ředitelky kontaktního pracoviště v okresním městě Ivety Šimanové, která, alespoň předběžně, srovnala situaci s předchozím obdobím.

„V roce 2014 se za první tři pracovní dny zaevidovalo celkem 125 uchazečů, nyní už za první dva dny máme 101 uchazečů. Nedokážu ale odhadnout, kolik uchazečů se dnes ještě zaeviduje," prozradila Šimanová.

Za první dva pracovní dny v tomto roce tak došlo k nárůstu počtu evidovaných zájemců o zaměstnání oproti roku loňskému roku o zhruba 60 procent. „V době od druhé do pátého ledna se zaevidovalo 101 adeptů. Jen ve srovnání s loňským rokem za stejnou dobu se zaregistrovalo 65 uchazečů. Většina má pracovní poměr ukončen dobou určitou do 31. 12. 2014. Jedná se hlavně o stavební firmy, nebo osoby samostatně výdělečně činné," upřesnila Šimanová. S tím souvisí i již zmiňované zaevidování.

„Požádá-li uchazeč o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí se do evidence ode dne následujícího. Proto očekáváme ještě dnes větší počet evidovaných uchazečů," doplnila ředitelka.

Na konkrétnější srovnávání a hodnocení je ale ještě příliš brzo. Údaje se mohou stabilizovat a ukázat přesná čísla až v průběhu ledna.