Rok 2019 byl pro vás výjimečný. Oranžová stuha Plzeňského kraje Cekovu slušela a čím jste ji vybojovali?

Přihlásili jsme se poprvé a hodnotitelé ocenili především odhodlání, týmovou práci i organizaci vlastní prezentace. Perfektně vyzněla spolupráce se spolky a zemědělskými subjekty, které jsou při dobrovolné činnosti obrovským pomocníkem. Přemisťují materiál a techniku dávají k dispozici v rámci zemních a stavebních prací.

Komisaře bezpochyby zaujala i nabídka venkovské turistiky a naše snaha o výsadbu i údržbu zeleně.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě Za prestižní ocenění jste od ministerstva pro místní rozvoj obdrželi 600 tisíc korun. Na co byly využité?

Mohli jsme upravit komunikace v nové obytné zóně. Někteří starousedlíci ji překřtili na Beverly Hills, ale důležité je, že se obec rozrůstá a věkový průměr se dramaticky snižuje.

Jen tak mimochodem. Poslední rekonstrukce místních komunikací se předtím odehrála roku 1930…

Vraťme se o devadesát let k přítomnosti. Jak byl letopočet 2020?

Stručně řešeno, hodně složitý. Se začínající koronavirovou krizí, letním vydechnutím a podzimním návratem při boji se zákeřným virem. Přesto se podařilo dokončit II. etapu dostavby splaškové kanalizace. Z dotačního programu Plzeňského kraje jsme na ni obdrželi téměř dva miliony korun. Pokračovali jsme rovněž s rozšířením víceúčelového hřiště. Přesněji řečeno s jeho zázemím, kde bychom rádi pokračovali kioskem, posezením a sociálním zázemím. Projekt je hotový a kraj z programu Rozvoje a obnovy venkova přispěl pěti sty tisíci korunami.

Bude to i letos obdobné?

To si zatím tvrdit netroufnu. Určitě dostaneme peněz méně, což bude mít vliv na údržbu zeleně a další aktivity. Chceme ale vysázet 41 nových stromů, což je náhrada za kácení dřevin při stavbě kanalizace. Z ministerstva životního prostředí máme zajištěnou stoprocentní dotaci.

Pokud nějaká koruna zbude, využijeme ji na rekonstrukci povrchu našich cest.