První ustavující zasedání konající se šestého listopadu bylo pro Vojtěcha Hrabáka poslední. Štafetu předal novému starostovi Josefu Holubovi.
Na tuto pozici byli přítomnými zastupiteli navrženi oba dva zmínění kandidáti. Hlasování probíhalo veřejně, o jeden hlas ovšem vyhrál Holub.
Pro to, aby ve funkci starosty zůstal Hrabák, hlasovali dva přítomní, tři byli proti tomuto návrhu. Ve zcela opačném poměru se pak vyjádřili u volby Holuba.

Post místostarosty bude zaujímat Jiří Hříbal kandidující za SNK „Požárníci“. O následné spolupráci mezi SNK tedy nemůže být pochyb.