Avizovanému kolotoči zdražování v příštím roce neujde v některých místech okresu ani voda.
V Hrádku mohou být občané celkem klidní, jejich kapsy se zmíněný nárůst cen moc nedotkne. „Žádné velké ztráty vody řešit nemusíme, zvyšovat tedy budeme jen o nárůst DPH, což představuje zhruba tři koruny,” informoval starosta Jaroslav Perlík. „Nemám vodoměr, ale paušál, takže posuzovat příliš nemohu. Ovšem vezměte to tak: Ceny všude rostou a příjmy tomu neodpovídají,” konstatoval Miloslav Topinka z Hrádku.

V Rokycanech zatím nová cena vodného a stočného ještě stanovená není, ale jisté je, že zdražovat se bude. Kromě stavu vodovodní sítě se na tom podepsala výstavba kanalizace v Borku a s ní, kvůli poskytnuté dotaci, nutnost vyhlásit nové koncesní řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací. Jeho vítězem je staronový VOS Sokolov (VOSS). „Na Ministerstvu financí už nám výsledek odsouhlasili, teď ještě čekáme na vyjádření ze Státního fondu životního prostředí. Obsahovat bude i návod, jakým způsobem udělat nově kalkulaci cen vodného a stočného, co je třeba zohlednit,” informoval starosta Vladimír Šmolík. Předpokládá, že zvýšení by ale nemělo být přílišné. Přidal i zajímavé sdělení - město bude do vodního hospodářství vkládat větší obnos. Nájem pro VOSS se zvyšuje zhruba na dvojnásobek. To představuje částku přesahující 10 milionů, jíž hodlá vracet zpět do majetku.

Podobně na dořešení situace v souvislosti s dotací čekají i Strašice.
Jasno naproti tomu mají třeba Hůrečtí. Zastupitelé už odsouhlasili, že v příštím roce cena vody neporoste.
Také Mýtští mohou být klidní. Do kapsy kvůli vodnému a stočnému hlouběji nesáhnou. „Máme vlastní pramen i úpravnu vody a čističku. Vodní hospodářství si provozujeme sami. Vzhledem
k tomu, že jsou i malé ztráty
v potrubí, důvod ke zvyšování ceny zatím není,” shrnul starosta František Končel.