„Pan Karel zastával post tajemníka místního národního výboru. Po listopadových událostech roku 1989 byl jedno období místostarostou a pak zastupitelem až do roku 2014,“ sdělil nynější starosta Miroslav Kroc. V noci zavražděnou dvojici symbolicky oddával loni při zlaté svatbě.

Ve čtvrtečním dopoledni proto zavlál v sídle úřadu černý prapor. Stejný symbol se objevil na objektu stupenských hasičů, protože pan Karel byl jejich dlouholetým členem. Zapomenout nesmíme ani na jeho složitou dráhu fotbalového rozhodčího.

Na nekonfliktní pár zavzpomínala i děvčata, starající se o seniory v zařízení, kde k nepochopitelnému činu došlo: „Manželskou dvojici jsme potkávaly spíše při obědě, neboť na rozdíl od jiných obyvatel domova naši péči nepožadovali. Žili tu spokojeně. Se vším komfortem a prakticky jako v bytovce,“ svěřily se dvě sympatické pečovatelky.

Příčinami tragické události se nyní zabývají odborníci. Nejen kriminalisté, ale také psychiatři, neboť některé indicie vedou k náhlé duševní poruše.