Na programu bylo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Propozice rozdělily účastníky do dvou věkových kategorií, předělem byl přitom věk 15 let. V rámci soutěže se utkali žáci základních škol a v případě vyšší kategorie i jim odpovídajících ročníků gymnázia a střední odborné školy.

„Museli zvládnout práci s textem, vypořádat se s úpravou nevhodné stylizace, skladbou, tvořením slov, ale třeba i prokázat znalosti fonetiky,“ vypočítávala předsedkyně poroty Marcela Sobotková. Další členové hodnotitelského týmu – Hana Durajová a Zdeněk Záhrobský – se shodli, že tentokrát zadánítvůrci postavili jednoznačněji, což účastníkům umožňovalo i lépe dojít k přesnější odpovědi. „Úkoly byly koncipované přiměřeně škole a věku chytrých žáků,“ mínil spolu s kolegy i Josef Babický. „Ačkoli jsou letos úkoly jednodušší, bez tvořivosti a potřebných znalostí se děti neobešly,“ doplnila Sobotková.

„Mluvnice mi připadala dost těžká, hlavně tvoření přídavných jmen od názvu vymyšleného živočicha skvo– rejše mi dalo zabrat,“ mínil kvintán Marek Opatrný. „Závratně těžká se mi zadání nezdála, ale ani super. Zvládnout se úkoly daly, i když jsem místy s nimi měla co dělat,“ hodnotila Kateřina Anna Klegová z kvarty gymnázia. Obdobný názor zastávala i Zuzka Východská z kvarty: „Dost náročné bylo vymyslet třeba hlavní větu tak, aby se znění vedlejší věty – ´kde hnízdí dravci´ – zachovalo, ale její druh se přitom měl změnit,“ uvedla. Naproti tomu Martině Moulisové z 1. B téže školy se zase moc nelíbilo tvoření složených přídavných jmen.

Kristýna Marečková a Jana Brožová zastupovaly ZŠ Osek. „Nejvíce nám dělalo problém určování vedlejších vět a nejvíc se těšíme na sloh,“ prohodily chvíli předtím, než se pustily do stanoveného tématu. Úkolem soutěžících v první kategorii bylo v rozsahu přibližně třiceti řádek zpracovat zajímavý postřeh z místa, které je zaujalo. Jejich starší kolegové se zase zamýšleli nad tématem: S hračkami si sice už dávno nehraju, ale…

Na základě odevzdaných prací porota vyhodnotila výkony následovně: Ve druhé kategorii (věkově nad 15 let) zvítězila Kateřina Červená (20 b., gymnázium), jen o bod méně měl druhý v pořadí Martin Šimeček (SOŠ) a jako třetí se umístil Zbyněk Růžička (18 b., SOŠ).

V první kategorii je vítězkou Kristýna Honzíková (22 b., ZŠ Mirošov), pomyslné stříbro patří Kateřině Anně Klegové (20 b., gymnázium) a o dva doby méně a bron získala Zuzana Východská (gymnázium).