Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla kontroly zaměřené právě na tyto sportoviště.
Celkem bylo v našem okrese za uplynulý rok provedeno sedm kontrol. „V jednom případě bylo vydáno opatření k odstranění nedostatku spočívající v doplnění tlumící plochy u herního prvku,” konstatoval Milan Javorský z ČOI. „U ostatních kontrol nebyly závady zjištěny. Prověřená hřiště jsou v majetku města a nebo soukromá,” ukončil Javorský.

Pod drobnohledem byly houpačky, kolotoče, prolézačky, pružinová houpadla, věže se skluzavkou, šplhací sestavy atd.
Ověřovalo se, zda nejsou na těchto působištích v provozu prvky, které by přispěly ke zranění dětí, například svým nevhodným mechanickým vlastnostem nebo špatné konstrukci.
Na hřištích, kde se tyto závady projevily, nedostatky odstranily, aby pro děti bylo nadále bezpečno a mohly si v klidu užívat volného času v areálech.