Letos se přihlásili se svými pracemi jen čtyři účastníci. Dva z nich byli muži a pikantní je, že šlo o dvojčata. Petr Dostál si zvolil pneumatické otevírání vstupních dveří metra a jeho sourozenec Pavel se věnoval palivu pro výzkumné jaderné reaktory. „Jeden z nás získával základy v gymnáziu a druhý v Jeřabinové ulici,“ nechali se slyšet bratři.

Zástupkyně něžného pohlaví byly rovněž dvě. Zuzana Jírová z Březiny zaujala mapováním ochotnických divadel v okrese do roku 1945 a Nováková si vybrala výše zmíněné bádání. „Analýzu výskytu hraničních znaků lze využít při zpracování digitálních katastrálních map,“ zdůraznila v krátké obhajobě.

Starosta Jan Baloun přítomným sdělil, že porota tentokrát první cenu neudělila. Novákové tak připadl obnos za druhé a Petru Dostálovi za třetí místo, přičemž sympatický obnos získají i jejich školy.

„Až si jednou půjdete pro Nobelovu cenu, musíte zdůraznit, že jste se poprvé prosadili v Rokycanech,“ loučil se s kvartetem i diváky moderátor David Borek.