Rokycansko - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
v Rokycanech se připravuje na příchod zimy.
„Údržba v tomto období se provádí podle organizačního plánu, který legislativně vychází ze závazných pokladů zákona,” informoval provozní náměstek SÚS Rokycany Pavel Fait. „Plán je sestavený na řešení obvyklé zimní situace, dle stanoveného pořadí důležitosti vozovek se pouze zmírňují závady ve sjízdnosti komunikace,” dále konstatoval Fait. „Koncept byl schválený na jednání okresního operačního štábu dvacátého třetího září,” uvedl. „Na zimu máme připraveno osm sypačů se skrápěním pro aplikaci chemických posypů (soli) a šest pro posyp inertními materiály (struska nebo kamenná drť),” sdělil Fait. „Na skládkách je k dispozici celkem 2450 tun soli a 4200 tun drtě,” uvedl. Z toho vyplývá, že SÚS Rokycany dokáže 52 procent celkové délky komunikací udržovat.

Při výkonu zimní údržby se zajišťuje sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdů sypačů:
- I. pořadí důležitosti do tří hodin (silnice II/605 - Ejpovice - Kařez)
- II. pořadí důležitosti do šesti hodin (všechny komunikace druhých tříd II/233, 232, 183, 234, 235) a k tomu důležité silnice III. tříd
- III. pořadí důležitosti do dvanácti hodin (zbytek silnic třetích tříd). Náš okres je jediný, který nemá silnici první třídy.
Podle informací SÚS Rokycany jsou tedy na nadcházející období velmi dobře připraveni. K velkým komplikacím by snad nemělo docházet.