Se zážitkem nás seznámil cestující Jozef Bartko:
„Úterý odstartovalo jako v Kocourkově a věřím, že tenhle příspěvek by se hodil do rubriky humoru. Ráno jsme čekali v zastávce Bezděkov u Radnic na vlak s označením 17800 z Radnic do Chrástu u Plzně, který měl jet ve 4:56 hodin. Místo toho se v daný čas přehnal motorový vůz směrem na Radnice. V domnění, že za chvíli pojede zpět, jsme zůstali na zastávce. Vlak se vrátil za více než 30 minut. Od ostatních cestujících jsme ze dozvěděli, že stál v Radnicích přes dvacet minut. Proto nám v Chrástu pochopitelně ujel přípoj na Plzeň.

Po další půlhodině čekání na další vlak jsme se dozvěděli, že má zpoždění asi dvacet minut kvůli nepříznivému počasí. Ve skutečnost to byla rovná půlhodina. Nejlepší ovšem byla pointa, kterou jsme se dozvěděli prostřednictvím mobilních telefonů od pasažérů prvního vlaku. Ve stanici Stupno sníh zavál výhybku. Ta nebyla průjezdná ve směru na Chrást. Po delší době přijelo auto, vyskákalo několik mužů se smetáčky a lopatkami. Za okamžik byla výhybka průjezdná a první vlak mohl jet. Poté dostal svolení k jízdě i strojvedoucí druhého vlaku, který stále stál v z Radnicích a konečně vyjel směrem na Chrást. Ovšem s půlhodinovým zpožděním. Kocourkovští by se museli červenat zahanbením.

Jen na vysvětlenou: každé ráno v 5:37 vyjede z Radnic vlak č. 17800, řízen strojvedoucím, který jel posledním vlakem předchozího dne a v Radnicích přespí, posílen o jeden motorový vůz. Tento vůz ovšem jede pouze do Stupna, odkud se okamžitě vrací zpět do Radnic, odkud jede v 4:52 jako vlak č. 17803. Pravděpodobně z důvodů obsazení obou vlaků strojvedoucím. Také nepochopitelné, když zmíněné železniční stanice jsou od sebe jen pár kilometrů dobře udržovanou silnicí.“