Provedený rozbor obsahu popelářských vozů ukázal, že i odpad svezený z bytových domů obsahuje značné množství biologického odpadu.

„Naším společným cílem je co nejvíce snížit produkci směsného komunálního odpadu, který zatím končí bez užitku na skládce a jehož odstranění skládkováním je pro město stále dražší,“ vysvětlil Tomáš Lavička z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.

Nádoby na tříděný odpad obdrží lidé v Rokycanech, kteří se zapojí do door-to-door systému, zdarma.
Rokycanům se osvědčil nový systém, množství směsného odpadu kleslo

Chcete se také zapojit?

Kontaktuje Odbor rozvoje města Městského úřadu Rokycany Tomáše Lavičku – telefonicky na 777 520 971 nebo e-mailem: tomas.lavicka@rokycany.cz. „V případě zájmu obyvatel bytových domů, objednáme přistavení 240 litrové nádoby na bioodpad, zájemcům o třídění předáme klíče od nádoby a mohou začít třídit,“ uvedl Tomáš Lavička.

Město má nyní 931 kusů hnědých nádob u rodinných domů a prvních 5 kusů u bytových domů.