close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in Logo Deník na návštěvě. Rok 2020 byl pro řadu míst prověrkou jejich schopností. Jak to hodnotíte u vás?
Musím říci, že finančně jsme dopadli lépe než v roce 2019. Přitom se podařilo dokončit víceúčelové hřiště a začali připravovat dokumentaci pro výstavbu kanalizace. Během pár měsíců se podařilo prodat 24 parcel v novém obvodě, s čímž souvisela změna územního plánu a také vybudování kanalizačního řadu pro tyto rodinné domy.

Letos je to stejné nebo jste si ukrojili větší krající investic?
Zmíněná kanalizace bude dokončena v listopadu. Jde o obří akci, na kterou jsme obdrželi dotaci přes 63 milionů ze Státního fondu životního prostředí a obec si vzala úvěr čtyřicet milionů. Už nyní Cheznovice ovlivňuje příprava čističky odpadních vod, s níž je aktuálně spojena přeměna rozvodů elektrické energie.

Rodinné domy na okraji obce se už začínají rýsovat. Postarat jsme se tam museli nejen o kanalizaci, která je nutnou podmínkou dnešních povolení, ale také o asfaltové cesty k nim.

Důkladnou pozornost věnujeme se členy zastupitelstva také oběma našim školám. Během nucené přestávky došlo ke generální opravě topení a mateřinka je po malování vybavena novými koberci.

Autobusová doprava je pro Cheznovice vyhovující?Jezdí tu autobusy na Hořovice i Rokycany, ale musím konstatovat, že jsme na tom byli v minulosti lépe. Část přímých spojů do krajské metropole sice zůstala, ale spoluobčané negativně vnímají zrušené linky do Mýta. Úzce to souvisí s koronavirovým obdobím, kdy se lidé báli používat veřejnou dopravu a upřednostnili auta.