Původní rozpočet zněl na 4 790 tisíc korun, ovšem díky nasazení členů sboru zní konečná suma na 2 341 tisíc! „Souvisí to s více než třemi tisícovkami brigádnických hodin, které chlapi při akci odpracovali. Obrovský dík patří nejen jim, ale také manželkám, milenkám a přítelkyním, že to vydržely,“ usmíval se za SDH Miroslav Frost, který je zároveň okresním starostou hasičů. Zároveň vyzdvihl přístup starosty obce Josefa Koláře i kolegů v zastupitelstvu.

V patře zbrojnice záchranáři najdou odpovídající prostory. S klubovnou, kuchyní, šatnou, skladem nebo sociálním zázemím.