Změny související s výzvou lékařů Děkujeme, odcházíme, která přes finální rozmělnění dopadu každopádně zamíchala situacemi v nemocnicích, se nevyhnuly ani rokycanské. K tomu přistupuje celorepublikově plánovaná restrukturalizace těchto zařízení. V našem, tedy okresním, Deník opět pokračuje v mapování změn.

„Cílem restrukturalizace není rušení nemocnic, ale zaměření na určitou oblast. Přesněji speciální činnost v daném oboru,“ konstatovala ředitelka Rokycanské nemoc– nice, a. s., Hana Perková.

Opatření se zejména dotkne chirurgie. Od března změnila šéfa, stal se jím Vilém Kunt– scher, specialista na cévní chirurgii.
„Rokycany jsou známé vysokou úrovní kostní traumatologie, chceme ji tedy samozřejmě zachovat. Rozšířit zamýšlíme hlavně chirurgii měkkých tkání. Zvláště pokud jde o endokrinologii a onkologickou chirurgii. Po dohodě s pojišťovnami by– chom chtěli nasmlouvat také výkony chirurgie tepenné,“ vypočítával záměry primář.

Specializací chirurgického oddělení nemocnice jsou také urolasserové operace prostaty. Výhodou je minimální zátěž pacienta. „Patříme mezi tři místa v republice, vedle Fakultní nemocnice Plzeň a Olomouci, kde se dělají,“ pochlubila se ředitelka. Dodala, že garantem v tomto směru je doktor Jiří Steiner a zákroky se provádějí novým typem urolasseru.

K zásadním změnám patří také vznik některých nových chirurgických poraden.
Jednotka intenzivní péče (JIP) je v Rokycanech spojená pro internu i chirurgii. O pacienty se podle povahy onemocnění starají lékaři z obou oddělení. „Problémem je, že primář JIP odchází, ale ne v souvislosti s už zmiňovanou výzvou, a lidí mající odpovídající atestaci z intenzivní medicíny není příliš,“ informovala ředitelka nemocnice.

Pořád je tu možnost, že JIP by mohlo zastřešovat ARO – čili anesteziologicko – resuscitační oddělení. „Kupodivu, právě v souvislosti s výzvou, ale došlo k lékařským přesunům a zájemci o tento post se náhle objevili. Jednáme s nimi,“ doplnila Perková.