"Když jsme dílo s motivy ze starých českých pověstí přebíraly, bylo místy potrhané a poškozené," uvedla Radana Hamzíková, která v pražském ateliéru vracela oponě původní podobu s dcerou Dagmar. Na lícové straně jsou vyobrazeni Oldřich a Božena, rub patří průhledu od královského letohrádku do areálu Pražského hradu. Po opatrném navinutí a transportu do hlavního města následovalo vyspravení poškozeného textilu a oprava temperových barev. "Už jsme měly v dílně tři podobné kusy, ale všechny byly jednostranné. O to byla nyní práce složitější," dodala Hamzíková. Náklady se pohybovaly kolem 450 tisíc korun. Pomohl Plzeňský kraj, a to částkou rovných 300 tisíc. Zbytek musela ze svého skromného rozpočtu doplatit obec.

Ještě před deseti lety ležela opona zapomenuta v jednom z podlaží památkově chráněného špejcharu. "Smotanou ji tehdy při vyklízení našel můj předchůdce František Jansa. nechal ji očistit a pověsit v kanceláři úřadu. V roce 2001 ji odborníci prohlásili rovněž za památkově chráněný předmět," konstatoval starosta Jiří Rys. Přiznal, že o existenci díla nevěděl a jasno není ani to, kdy a jak se do vesničky dostala. Nejlogičtější se zdá být přítomnost kočovných komediantů, kteří tu v zimě pobývali. Pokud neměli na zaplacení, mohli nechat Chlumským tenhle věcný dar.

V malinké obci na severu Rokycanska, kde žije necelá padesátka lidí, je společenský život samozřejmostí. V létě zde vzdali hold Keltům, kteří tu kdysi sídlili. Hned na začátek prosince chystají vánoční povídání a týden na to přijde Mikuláš!