Uskuteční se mezi osmou a čtrnáctou hodinou v areálu poblíž sportovišť a doplní ji expozice obrazů, jejich autorem je akademický malíř Lukáš Kudrna.